Har du mose på taket?

På et hustak kan det fort bygge seg opp diverse organiske mikrovekster og mose, da særlig på takets nordside eller i skyggepartier. Over tid fører dette til skade på taket, og reduserer dets levetid betydelig.

Vi utfører 3 steg for et mosefritt tak

Mosegrodde tak ødelegger takkonstruksjonen og er lite pent å se på.

Produsenter av takstein, takpapp og andre typer tak anbefaler ikke bruk av høytrykksspyler. Høytrykkspyler gjør at vann kommer inn i takkonstruksjon og lager mer skade.
Vi fjerner mosen på hustaket ved bruk av metoder som er skånsom for taket.

Vi påfører et spesialmiddel som er biologisk nedbrytbar. Dette middelet tar knekken på mose og mikrovekster som man ikke klarer å fjerne manuelt.
Effektiv og skånsom behandling gir et tak med lengre levetid!

Ved å montere zink eller kobber på toppen, eller nær møne vil avrenning fra metallet gi langtidseffekt som hindrer etablering av mose og andre mikrovekster.

Få et mosefritt tak

På tak hvor mosen enda ikke har fått etablert seg skikkelig, anbefaler vi å montere zink eller kobber som forebyggende tiltak. Har naboen din mose på taket? Da vil sannsynligvis du også få dette innen kort tid. Ta kontakt med oss og gjør forebyggende tiltak i dag.

Kontaktskjema

    Ta kontakt for mer informasjon